ATT KÄNNA MENING I LIVET ÄVEN EFTER 60!

När man passerat eller närmar sig pensjonsåldern är det inte alltid självklart att man känner mening. Yrkeskarriären är slut eller håller på att ta slut. Självfallet känns det meningsfullt att värna om barn och barnbarn men räcket det? ...

läs mer

MITT I LIVET WORKSHOP PÅ PHUKET!

För dig som i egenskap av senior har tid och lust att, när höst och vinermörkret sänker sig över våra nordiska länder, åka iväg till ett tropiskt klimat för att ta hand om din hälsa och bolla livsfrågor med likasinnade. Vi håller till p...

läs mer

60+ ETT NYTT LIV

Förutsättningarna för oss över 60 att ha ett meningsfullt liv har troligen aldrig varit större. Är vi friska, har tillräckligt bra ekonomi har vi troligen möjligheten att njuta av den nyvunna friheten genom att resa, upptäcka och uppleva vä...

läs mer

Vecka 47-2013: Onödiga tankar II

Vivi: Det talas och skrivs mycket om positivt tänkande men du uppmanar mig inte att tänka positivt. Peter: Det är bättre att tänka positivt än negativt men riktar man bara in sig på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva ta...

läs mer

Vecka 46-2013: Onödiga tankar

Peter: Då du observerar dina tankar ställer du dig utanför dem, betraktar dem på avstånd. Du avidentifierar dig med dem. Vivi: Vad händer då med tankarna? Peter: Då försvagas de negativa och andra onödiga tankarna alltmer och till slut för...

läs mer

Vecka 45-2013: Att lyssna på olika sätt

Peter: Jag föreslår att du kompletterar din hypnosträning med att på egen hand lyssna på de cd-skivor jag spelar in åt dig. Vivi: Ska jag lyssna på något speciellt sätt? Peter: Det är naturligt att du i början försöker tränga in i och f...

läs mer

Vecka 44-2013: Kan hypnos upplevas negativt?

Vivi: Kan man bli försatt i hypnotiskt tillstånd mot sin vilja? Peter: I scenhypnos, även kallad estradhypnos, kan man låta sig övertalas att ställa upp som försökskanin även om man av olika skäl egentligen inte vill. Vivi: Att ställa sig...

läs mer

Vecka 43-2013: Kroppen – ett redskap

Vivi: Du uppmanar mig att observera allt som finns runtomkring mig med tillägget ”både inne i och utanför din kropp”. Men hur kan inne i min kropp samtidigt vara runtomkring mig? Peter: Din kropp är på samma gång ditt hem, din spege...

läs mer

Vecka 42-2013: Att bygga upp jagstyrka

Vivi: Om mina problem inte skulle försvinna med hjälp av din självhjälpsmetod, vad kan det bero på? Peter: Det kan antingen bero på • att du inte följt mina instruktioner i tillräckligt hög grad för att du inte känt dig motiverad att g...

läs mer

Vecka 41-2013 Observera och ”observera bort”

Vivi: Du har sagt att när jag i tillräckligt hög grad är observatör sorterar mitt undermedvetande, min inre del, bort de tankar, känslor, föreställningar och fysiska rörelser och reaktioner som den anser onödiga. Peter: Ja. Till det onödi...

läs mer

Vecka 40-2013: Alla kan hypnotiseras

Vivi: Jag har läst att det finns människor som inte klarar att gå in i hypnos. Peter: Ja, man har tidigare haft uppfattningen att en del, ca tjugo procent, inte klarar det, men som tur är stämmer inte det. Du kanske kommer ihåg att jag nämnt a...

läs mer

Vecka 39-2013: Om att sluta röka

Vivi: Vi har talat om att problem kan ligga olika djupt och du gav som exempel rökning. Kan man bara träna bort rökbehovet om det inte har några djupare rötter? Peter: Ja, om rökningen uteslutande är en dålig vana är det som regel inte svår...

läs mer

Vecka 38-2013: ”The Society of Two”

Vivi: Kan man komma lika djupt in i hypnotiska tillstånd när man använder sig av självhypnos som i heterohypnos när man låter en utomstående försätta sig i sådana tillstånd? Peter: I princip kan man det men det förutsätter att man inte b...

läs mer

Vecka 37-2013: Problemen ligger olika djupt

Peter: Använder du dig av hypnosorienterade metoder kan du göra det på olika sätt. Det kallas heterohypnos då du med hjälp av en hypnoskunnig coach och hypnoterapeut låter dig förflyttas in i hypnotiska tillstånd. Men du kan lära dig att me...

läs mer

Vecka 36-2013: Att välja metod

Vivi: Det finns så många experter som rekommenderar olika metoder. Man kan lätt bli förvirrad av det stora utbudet. Hur ska man kunna välja? Peter: Det viktiga är att du väljer en metod och en coach eller terapeut som du känner att du litar p...

läs mer

Vecka 25-2013: Vägen är målet

Vivi: Du har sagt att hypnos är ett naturligt tillstånd och att alla människor kan hypnotiseras. Det måste ju i princip betyda att du hela tiden behöver anpassa ditt arbetssätt till den människa du har framför dig. Du kan inte ha någon stand...

läs mer

Vecka 24-2013: Hälsa och ohälsa

Vivi: Ibland upplever människor det som en lättnad då de får en diagnos för att deras symptom då får en förklaring. I en bok jag läst betonar författaren att en diagnos från början är en absolut förutsättning för att kunna ge en männ...

läs mer

Vecka 23-2013: Symptom har en funktion

Vivi: När jag tänker på alla mina problem förstår jag egentligen inte hur jag klarat att vara mamma, att sköta jobbet och allt annat så bra som jag faktiskt tycker att jag gjort. Peter: Men det förstår jag. Du har så mycket friskt i dig. De...

läs mer

Vecka 22-2013: Vem har kontrollen?

Vivi: Jag är orolig för att förlora självkontrollen i hypnos. Finns det risk för det? Peter: Jag föreslår att vi inte använder ordet självkontroll. Det du kan ha kontroll över i ett vanligt vaket och i hypnotiskt tillstånd är inte dig sj...

läs mer

Vecka 21-2013: Ett steg vidare från Freud

Vivi: När du talar om den inre delen påminns jag om Freud och ändå tycker jag det finns en fundamental skillnad mellan ditt synsätt och hans. För det första undviker du att tala om vårt omedvetna. Peter: I min artikel ”Det medvetna unde...

läs mer

Vecka 20-2013: Observationsträning

Vivi: Jag tänkte mig att jag skulle bli hypnotiserad till hälsa. Nu undrar jag hur du egentligen kommer att hjälpa mig. Peter: Det jag kommer att hjälpa dig med är  • att genom observationsträning bli kvitt de onödiga tankar m.m. som kan ...

läs mer

Vecka 19-2013: Medvetandet – en modell

Peter: Den resa vi gör i vårt inre med hypnosens hjälp kan vi lättare förstå om vi utgår från en schematisk bild eller modell av medvetandets olika delar. Föreställ dig ditt inre i form av en frukt, t.ex. en persika, med ett skal, därunder...

läs mer

Vecka 18-2013: Hypnos, trans och rus

Vivi: Ibland använder man ordet trans i stället för hypnos. Peter: Ordet trans är besläktat med transcendera som betyder att övergå från ett tillstånd till ett annat. Från ett vanligt vaket tillstånd till ett tillstånd bortom sinnevärlde...

läs mer

Vecka 17-2013: Hypnos i modern tappning

Vivi: Jag har haft en föreställning om att de symptom jag vill bli kvitt lätt skulle kunna ”hypnotiseras bort” om jag lägger dem i händerna på en expert. Peter: Det är många som kommer till mig med traditionella och t.o.m. helt f...

läs mer

Stresshantering

Dagens värld har många fördelar. Med hjälp av modern teknik kan vi kommunicera, utveckla och röra oss snabbt och effektivt. läs mer ...

läs mer

Har du frågor om hypnos

Här har du möjlighet att ställa frågor till Jonas Sandberg om hypnosbaserad självhjälpsträning och hypnoterapi. Men var medveten om att dina frågor och svaren på dessa kan läsas även av andra. Vill du ställa frågor av mer privat karaktä...

läs mer

Vad är bearbetning?

Vi har fått frågan: Vad är skillnaden mellan kognitiv hypnos och kognitiv hypnoterapi? Svaret är: I terapi bearbetar man. Det kan vara motiverat att närmare reda ut begreppet bearbetning som används allmänt i terapisammanhang. I konkret bemär...

läs mer

Barnet inom oss

Att våra barndomsupplevelser har en helt avgörande betydelse för vårt liv som vuxna har dokumenterats ur olika perspektiv och med olika terminologi. Även om det råder enighet om detta finns det olika uppfattningar om nyttan och nödvändigheten...

läs mer

Hypnos – tillstånd och metod

– Då man talar om hypnos kan man syfta på två olika saker: • hypnos som metod • hypnos som tillstånd. Med hjälp av metoden hypnos kan man komma in i hypnotiska tillstånd. Om vi börjar med att betrakta hypnos som tillstånd kan vi tä...

läs mer

Barnhypnos

Inledning: Det finns många behandlingsformer som kan hjälpa barn med olika typer av svårigheter, individuella och familjerelaterade, såsom mentalisering baserad på familjeterapi (Bateman & Fognagy 2012), individuell barnterapi (Tron Diset 2...

läs mer

Chef över tankarna

Om du betraktar dina tankar som dina verktyg eller redskap kanske du upplever att det är dags att börja städa i verktygslådan. När du gör dig kvitt dina negativa och andra onödiga tankar försvinner också onödiga känslor som oro och ångest...

läs mer

Observationsträning – det första steget på vägen inåt

Vi kan ibland lättare förstå företeelser och processer om vi föreställer oss dem i bilder och liknelser. Jag ber dig därför föreställa dig att du är som en frukt, t.ex. en persika, med ett skal, fruktkött och innerst en kärna. Skalet är...

läs mer

Det medvetna undermedvetna

Vad eller vem är det som får dig att komma upp ur sängen då du vaknar på morgonen? Att stänga av väckarklockan innan du ens vaknat? Att duscha, klä dig, göra allt detta som sker helt automatiskt utan den minsta eftertanke eller avsikt? Du sv...

läs mer

”Mig skulle ingen någonsin kunna hypnotisera”

Låt oss granska detta inte helt ovanliga påstående i ljuset av det vi i dag vet om modern hypnos. Människans förmåga att gå in i hypnotiska tillstånd varierar men alla kan lära sig hypnos. Tidigare hade man uppfattningen att en del, ca tjugo...

läs mer

Att gå in i hypnos: En klients beskrivning

Hur är det egentligen att förflytta sig från ett vanligt vaket medvetandetillstånd till ett hypnotiskt? Många ställer den frågan. Det kan vara svårt att ge ett allmängiltigt svar på frågan om hur hypnos induceras eftersom det finns olika h...

läs mer

Traumabehandling under hypnos

Det förefaller som om intresset för hypnos ligger i tiden, men de föreställningar många har av hypnos bygger på den som förekommer i underhållningsbranschen och som går under benämningen scen- eller estradhypnos. Samtidigt gör forskare och...

läs mer

Är du dina tankar?

”Jag är en idiot”, säger min klient Vivi då hon kommer in till min mottagning. Min frågande uppsyn får henne att genast motivera sitt påstående. Hon berättar hur hon nyss betedde sig då hon besökte toaletten i väntrummet, hur h...

läs mer

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält