Product Category

Ljudfilen Mental Träning Del 1

Ljudfilen: Kognitiv Mental träning Lektion 1 är inläst av Psykolog Jonas Sandberg. Den innehåller instruktioner med vars hjälp du kan förflytta dig till ett tillstånd präglat av koncentration, avslappning och andra typer av välbefinnande. Det gör du genom att du lär dig ta kontrollen över dina mentala redskap: tankarna, känslorna, föreställningar och din kropp.

Det på många sätt viktigaste redskapet är tankarna. Det är ett välkänt fenomen att vad du tänker i hög grad avgör hur du mår och fungerar. Tankar, kan man säga, är för hjärnan det mat är för magen.

Men ännu viktigare är det hur du förhåller dig till dina tankar och de andra redskapen. En förutsättning för att du skall kunna göra det på ett bra sätt är att du förstår att de är just redskap och inte du själv.

Genom att lyssna på ljudfilen blir du mer medveten om ditt förhållande till dina tankar och därmed även ditt sätt att tänka. Du får hjälp även med att utveckla nya tankestrategier som får dig att må bättre. Därigenom blir du efterhand alltmer fri från negativa och andra onödiga tankar.

Eftersom tankar i hög grad styr dina känslor, föreställningar och din kropp leder detta till att du efterhand blir allt mer fri även från negativa och andra onödiga känslor och onödig fysisk aktivitet som t.ex. överdriven spänning. Därmed motverkar du även onödig negativ stress.

Antal

Price: 500.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Boken Vattenglaset

The Waterglass finns även på svenska. Då heter den Vattenglaset. Boken är en gripande berättelse om en kvinna som gör sitt livs inre resa med hjälp av hypnos. Djupt i hennes inre avtecknar sig en sedan länge bevarad mörk hemlighet.

Samtidigt dras hon in även i ett yttre drama med oanade konsekvenser som visar sig påskynda den process hon går igenom i sin terapi. Läsaren kan följa två parallella händelseförlopp med varsin dramatik och logik som efterhand vävs samman.

Vi har vant oss vid att betrakta terapi som något som försiggår i slutet rum mellan två personer, klient och terapeut. Genom att även skildra det som sker utanför terapirummet vill författarna visa hur yttre omständigheter och skenbart perifera händelser kan komma att påverka terapiprocessen på avgörande sätt.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan två författare, båda legitimerade psykologer. Jonas Sandberg är även legitimerad psykoterapeut specialiserad på klinisk hypnos och kognitivt inriktad mental träning. Han har under trettio år utvecklat en egen metodik inom området hypnos.

Antal

Price: 190.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Book The Water Glass

About the book: Vivi attends hypnotherapy, in the hope of overcoming her phobia of water glasses, but has concerns about Peter’s methods. Is Vivi paranoid, or is Peter manipulating her? Where do her endless tears, her screams of terror, come from? Her childhood was always happy.

When Vivi witnesses the abduction of a young girl, past and present become interwoven, under hypnosis, as she reaches back towards a dark, forgotten secret. Meantime, the mystery of Harry Brown overlaps with Vivi’s own story.
Glimpses of Vivi’s true self, through her diary, give a guide as to how the secret was embedded. Can what she names ’hopenosis’ help unpick the unremembered past?

About the auther: Jonas Sandberg is a licensed psychologist and licensed psychotherapist specializing in Cognitive mental training and clinical hypnosis.

He has undergone a three-year training programme in clinical hypnosis treatment for psychologists, doctors and dentists and also taught in this. For more than twenty years he has worked with business leaders and sports men, companies, organizations and individuals. Over the years he has developed his own methodology in the field of mental training and hypnosis with, in particular, Milton Erickson as inspiration.

Antal

Price: 190.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…
LoadingUppdaterar…

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält