Vad är Cohero? / Göran Rosenberg

terapi, hypnos, psykolog(Kun svensk tekst)

Cohero är ett spel som är utvecklat för att lära grupper fungera bättre tillsammans. Det handlar om samarbetets
möjligheter och utmaningar och förutsättningarna för en grupp att lösa problem med en högre grad av komplexitet än
enskilda individer kan hantera.

Under spelets gång skiftar fokus mellan den uppgift som gruppen ska lösa tillsammans och reflektioner kring och
förståelse för den grupp och de individer som spelar spelet. Utöver att detta är ett roligt och mer tillgängligt sätt att jobba med lärande och utveckling i en grupp skapas också möjligheter att sprida processer på ett effektivare sätt inom och mellan organisationer. Efter att en person gått en utbildning baserad på Cohero kan den med hjälp av stödmaterial själv leda processen för andra individer och grupper.

Spelets digitala händelsekort bidrar både till att skapa en spel- och utbildningsupplevelse utöver det vanliga och
möjligheter att spela Cohero mot olika utvecklings- och lärandemål. I grundutförandet ingår en serie med olika
händelsescenarios med olika utmaningar för gruppen, kunskapsmål och reflektioner. Det finns även möjlighet att
skräddarsy särskilda scenarios som speglar mer organisationsspecifika utmaningar.

Cohero skapar möjligheter för att sprida viktig psykologisk kunskap i hela organisationen. Förståelse för sig själva ochvarandra i olika gruppsammanhang fördjupas och vidgas vid varje speltillfälle och skapar förutsättningar för gruppens och organisationens kollektiv intelligens att blomstra.

För företag

Cohero vill vara med och bygga framtidens företag där kunskaper om vad som driver och motiverar människor och hur vi
tillsammans når framgång blir avgörande.

Framtidens företag

I framtiden med globala och komplexa marknader där konsumenter med brokiga önskemål och höga krav på kvalitet
agerar förändras villkoren för allt företagande. Att förstå hur människan fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur vi tar beslut och hur vi samarbetar effektivt blir avgörande för att lyckas. När såväl jordens råvarutillgångar som kvalificerad arbetskraft visar sig vara begränsade resurser och allting förändras i rasande fart blir vår mänskliga hjärna den viktigaste råvaran.

Det krävs ett nytt ledarskap där vi tillvaratar alla anställdas inneboende resurser och låter var och en ta kontroll över sin egen arbetssituation. Självständiga och engagerade medarbetare som tar ansvar och egna initiativ är avgörande för framtidens organisationer.

Verklig och varaktig förändring

I framtiden blir också snabba förändringar vardag inom en mängd områden. Produktutveckling går många gånger
blixtsnabbt och företag måste snabbt anpassa sig till nya förväntningar från konsumenter som utbyter erfarenheter och
åsikter på internet.

Företag och organisationer kommer att behöva förändra sig i grunden och på kortare tid än någonsin. Förändring och
utveckling av företag och organisationer bygger på förändring av människors beteenden.
Djupare förändring kräver att vi släpper taget om det gamla, det som inte längre leder oss framåt. Det väcker motstånd. Att utvecklas innebär att släppa något gammalt för att få något nytt. Vi människor accepterar ofta förändringar så länge vi tror att vi själva inte behöver ändra på oss. Allting börjar och slutar med oss själva.

Med självinsikt och kontroll på nuläget kan vi tydliggöra vad vi vill uppnå. Vi kan sätta tydliga mål och klargöra vad som krävs av oss för att lyckas. Sen kan vi ta de beslut som krävs, bryta de mönster där vi kört fast och ha den uthållighet som krävs för fortsatt utveckling. Coheros verktyg baseras på den senaste forskningen om hur vi människor verkligen fungerar, vad som driver och motiverar oss, hur våra behov styr oss och hur vi behöver använda våra olika styrkor för att lyckas tillsammans.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält