Höj kvaliten pa utvecklingssamtalet / Nils-Erik Tedgård

terapi, hypnos, psykolog(Kun svensk tekst)

UTBILDNINGENS INRIKTNING

 

  • Ge tips och verktyg för utvecklingssamtalet.
  • Ge modeller för att analysera vad som sker i samtalet.
  • Öka självkännedomen.
  • Identifiera kritiska punkter kring utvecklingssamtalet.
  • Ge en metod för att göra er organisation till en
    lärande organisation vad gäller utvecklingssamtal och samtalsmetodik.

Tips och verktyg

Vid denna utbildning kommer jag lämna väsentligt utrymme för den rena samtalsmetodiken vilket jag vågar säga är den del som deltagarna oftast känner störst behov kring. Men jag kommer också betona utvecklingssamtalets konkreta uppläggning och ge tips och verktyg för detta. Utöver de tips och råd som är möjligt att gå igenom på en dag, lämnas ytterligare tips och råd i det 80-sidiga kompendium som ingår. Skulle hela detta kompendium gås igenom skulle fem dagar behövas. Det är skrivet i punktform och är mycket lättillgängligt. Nästa lite som Haiku-dikter, där det står mer mellan raderna än på raderna. Det som ger mest är den egna reflexionen över texten – Vad betyder det här för mig? – mer än det rena genomläsandet. Kompendiet brukar var mycket uppskattat.

Modeller

Vidare förmedlas i kursen, huvudsakligen genom kompendiet, modeller för att analysera vad som sker i ett samtal.
Om jag frågar en vanlig chef om hur ett samtal gått kan man ofta få svar som: Bra./Dåligt. Hon/han sa si och så. Med andra ord blir beskrivningarna ganska torftiga.
Modeller behövs för att kunna bena upp vad det är som sker i samtalet.
Modeller behövs för att se vilka val jag gör.
Modeller behövs för att göra tydligt vad det är som är viktigt.
Modeller behövs för att kunna greppa samtalet. Det räcker med att du talar med en person ett par tre minuter så är det många bollar i luften och många aspekter att överväga. Förenklingar blir nödvändiga för att behålla taget om samtalet.

Modellerna som förmedlas är jordnära – inga abstrakta konstruktioner.

Självkännedom

En av de faktorer som påverkar samtalen mest är samtalsledarens självkännedom. Att han/hon är medveten om vilka signaler hon skickar till andra och medveten om hur hon reagerar på andras signaler. Självkännedomen är avgörande eftersom du i samtalet framför allt är en människoledare och inte en funktion eller institution. Detta moment handlar om hur du konkret reagerar i olika samtalssituationer och att du får feedback på dig själv.

Denna del av kursen anpassas till hur mycket utbildning som kursdeltagarna redan fått på området och den relation de har till varandra.

Kritiska punkter kring utvecklingssamtalet

Kvalitén på utvecklingssamtalen beror i högre grad på organisationen än den enskilde samtalsledaren. Därför går vi under kursen igenom ett antal kritiska punkter kring utvecklingssamtalet. Detta moment avslutas med en enkät med arton kryssfrågor, för att tydliggöra hur det ser ut i organisationen kring dessa kritiska punkter. Utifrån utfallet kan det eventuellt bli aktuellt att inventera om några organisatoriska faktorer kan behöva justeras, t ex policyn för utvecklingssamtalen.

Under denna punkt ingår att säkerställa kunskapen om utvecklingssamtalets innehåll, konkreta uppläggning och syfte. Det är inte alltid givet att denna kunskap finns även i organisationer där utvecklingssamtalet funnits länge. Men är denna kunskap väletablerad tonas detta moment ner.

Lärande organisation kring utvecklingssamtalet

I organisationen finns med all sannolikhet väldigt mycket kunskap om samtal/utvecklingssamtal. Säg att organisationen har femtio chefer och att de i snitt arbetet i 10 år som chefer. Då har de sammanlagt 500 års erfarenhet av att föra samtal. Denna kunskap är för dyrbar för att den ska få stanna i den enskilde chefens huvud. I utbildningen ingår därför ett moment för att göra ert företag till en lärande organisation kring utvecklingssamtalet och samtalsmetodik. Det handlar om att systematiskt dokumentera och kommunicera organisationens samlade kunskap. Här används SFIC-metoden, Systematic Facilitation of Internal Compentence, för att få i gång en process och en bestående effekt av utbildningen. Denna del av kursen avser också att stärka dialogen och relationerna i verksamheten i stort. Inte bara när det gäller utvecklingssamtalet.

Utbildningen kommer att vara intensiv och sker i hög grad i dialogform kombinerat med föreläsning och övningar.
Utbildningen bygger på lång erfarenhet av området.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält