DISC / Psykolog Göran Rosenberg

terapi, hypnos, psykolog
(Kun svensk tekst)

DISC är namnet på en beteendestils-analys med vars hjälp man kan identifiera de olika beteenden och känslor en viss person uppvisar och sannolikt kommer att uppvisa i olika framtida situationer. Detta analysinstrument kan användas för att vi bättre skall kunna förstå varför vissa personer kommunicerar bättre med varandra än andra.

DISC grundar sig på William Moulton Marston’s forskning på 1930-talet kring s.k. biologiskt effektiva känslor, d.v.s känslor som främjar organismens överlevnad. Analysmetoden är en av de mest grundligt utvärderade och mest använda under -1900 och 2000 talet.

Psykologi och beteendevetenskap har fått en allt större betydelse som kunskapskälla. DISC har fått en allt starkare ställning inom bl. a. rekrytering och företagsutveckling då klassiska psykologiska test inte längre anses täcka de behov som finns.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält