Konflikthantering

terapi, psykolog, hypnos

Konflikter som kan uppstå på en arbetsplats kan ibland grunda sig på att enskilda medarbetare inte mår och fungerar så bra som är önskvärt. Men att vara oenig på arbetet kan ibland även vara ett tecken på trygghet i gruppen och behöver i sig inte vara något negativt. Man kan helt enkelt ha olika åsikter i en viss större eller mindre fråga.

Ibland händer det dock att oenigheter förstärks och utmynnar i rena konflikter. Det kan röra sig om allt från arbetets utförande till grundläggande värderingar och personkemi.

Att förstå och kunna hantera dessa olika konfliktsituationer är på många sätt avgörande för att en verksamhet ska kunna fungera bra. För att lyckas med detta förutsätter det att man alltid utgår från människans starka, redan välutvecklade sidor.

Vi i Psykologgruppen Norden har under mer än tjugo år arbetat inom området KOGNITIV MENTAL TRÄNING för att hjälpa företagsledare och medarbetare att utveckla verktyg för att kunna lösa konflikter.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält