Hypnoterapi

psykolog, terapi, hypnos
Ved at kombinere kognitiv mental træning og hypnose med den selvhypnose vi anbefaler dig at praktisere på egen hånd mellem de gange du møder os, vil du enten nå så langt som du ønsker eller i det mindste være godt på vej. Hvis dine problemer er opstået for ikke alt for længe siden og er af begrænset karakter og kompleksitet kan det være tilstrækkeligt med kun kognitiv mental træning eller kognitiv mental træning i kombination med hypnose og selvhypnose. Hvis det viser sig at det ikke er nok, er du nødt til at gå videre med hypnoterapi.

Supplerende hypnoterapi kan være hensigtsmæssig når du blev belastet med problemer igennem en længere tid. De har då sandsynligvis rødder der når ned til et dybere niveau. Det kan være mere eller mindre traumatiske oplevelser, som du var nødt til helt eller delvist at fortrænge, dvs opbevare i et lukket område i den indre del af dig (dit såkaldte underbevidste) utilgængelige i en normal vågen bevidsthedstilstand. Ikke desto mindre kommer de frem i form af forskellige typer af symptomer, der påvirker dit dagligliv negativt.

Når du med hjælp av kognitiv terapi, hypnose og selvhypnose er blevet stærk nok til at kunne møde ikke-færdigbearbejdede oplevelser vil de spontant komme til overfladen og være tilgængelig for din såkaldte ydre bevidsthedsdel. Den proces du går igennem når du i hypnoterapi  bearbejder mere eller mindre traumatiske oplevelser består af to dele:

• De ikke-færdigbearbejdede og fortrængte oplevelser du bærer på vil være til rådighed for din ydre del og rekonstrueres stykke for stykke.

• Siden omprogrammeres de.

Omprogrammeringen som følger efter rekonstruktionen betyder at de situationer der tidligere blev opfattet som truende og skræmmende eller på anden måde utilfredsstillende nu bliver håndterbare, når de opstår i nye og mere positive forhold som er opstået ikke mindst fordi du er blevet stærkere af det du har lært i de kognitive samtaler, hypnosen og selvhypnosen. Derudover vil du forhåbentlig have en god støtte af den terapeut du har ved din side. For at kunne arbejde med succes har du brug for nogen ved din side som gennem sin person og sin viden og erfaring på området kan give dig den vejledning, støtte og tillid du behøver for at klare dette. Når du føler at du får det, oplever du at du har mere kontrol over hvad der sker. Samtidig vokser din tillid til din egen evne til at påvirke. Du får en mere positiv holdning til dig selv.

Selv hvis du ikke deltager i hypnoterapi kan det ske at du kommer i hypnotiske tilstande hvor rekonstruktion af ikke-færdigbearbejdede oplevelser spontant opstår, men så på en mere ukontrolleret måde. Derfor er det ønskeligt, at du henvender dig til en hypnose-ekspert, psykolog eller læge, som kan hjælpe dig igennem den hypnoterapeutiske fase. Det er for krævende for dig selv at lede den proces du skal gå igennem samtidig med at du må lære at håndtere de mere eller mindre krævende oplevelser du kommer i kontakt med på en ny, rationel og konstruktiv måde.

Arbejder du med dig selv med den metode vi har udviklet rekonstruerer du i det tempo du kan håndtere og i det omfang det er nødvendigt for at en komplet bearbejdning kommer i stand. Når du arbejder dig gennem den hypnoterapeutiske fasen kan du opnå fundamentale ændringer i din adfærd, hvilket resulterer i at du får det meget bedre med dig selv og kan fungere på mere konstruktive måder.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält