Dialoger

Peter är psykolog och psykoterapeut specialiserad på kognitivt orienterad hypnos, hypnoterapi och mental träning. Vivi är en yrkesverksam tvåbarnsmamma som sökt Peters hjälp för sina fobiska problem. Dialogerna är omarbetade avsnitt ur två kommande böcker om hypnosbaserad självhjälpsträning respektive hypnoterapi.

Vecka 37-2013: Problemen ligger olika djupt

Peter: Använder du dig av hypnosorienterade metoder kan du göra det på olika sätt. Det kallas heterohypnos då du med hjälp av en hypnoskunnig coach och hypnoterapeut låter dig förflyttas in i hypnotiska tillstånd. Men du kan lära dig att med hjälp av självhypnostekniker på egen hand försätta dig i hypnotiska tillstånd och ta dig […]

Vecka 36-2013: Att välja metod

Vivi: Det finns så många experter som rekommenderar olika metoder. Man kan lätt bli förvirrad av det stora utbudet. Hur ska man kunna välja?
Peter: Det viktiga är att du väljer en metod och en coach eller terapeut som du känner att du litar på och som du tror kan hjälpa dig att uppnå dina mål.
Vivi: […]

Vecka 25-2013: Vägen är målet

Vivi: Du har sagt att hypnos är ett naturligt tillstånd och att alla människor kan hypnotiseras. Det måste ju i princip betyda att du hela tiden behöver anpassa ditt arbetssätt till den människa du har framför dig. Du kan inte ha någon standardmetod.
Peter: Nej, Milton Erickson, han som kallats den moderna hypnosens fader, har lärt […]

Vecka 24-2013: Hälsa och ohälsa

Vivi: Ibland upplever människor det som en lättnad då de får en diagnos för att deras symptom då får en förklaring. I en bok jag läst betonar författaren att en diagnos från början är en absolut förutsättning för att kunna ge en människa adekvat hjälp. Vad säger du om detta?
Peter: Det är ofta bra […]

Vecka 23-2013: Symptom har en funktion

Vivi: När jag tänker på alla mina problem förstår jag egentligen inte hur jag klarat att vara mamma, att sköta jobbet och allt annat så bra som jag faktiskt tycker att jag gjort.
Peter: Men det förstår jag. Du har så mycket friskt i dig. Det är viktigt att du ser det friska i dig och […]

Vecka 22-2013: Vem har kontrollen?

Vivi: Jag är orolig för att förlora självkontrollen i hypnos. Finns det risk för det?
Peter: Jag föreslår att vi inte använder ordet självkontroll. Det du kan ha kontroll över i ett vanligt vaket och i hypnotiskt tillstånd är inte dig själv utan dina tankar, känslor, föreställningar och din kropp. Vi kan kalla dem dina redskap […]

Vecka 21-2013: Ett steg vidare från Freud

Vivi: När du talar om den inre delen påminns jag om Freud och ändå tycker jag det finns en fundamental skillnad mellan ditt synsätt och hans. För det första undviker du att tala om vårt omedvetna.
Peter: I min artikel ”Det medvetna undermedvetna” förklarar jag varför jag inte betraktar vår inre del som omedveten utan som […]

Vecka 20-2013: Observationsträning

Vivi: Jag tänkte mig att jag skulle bli hypnotiserad till hälsa. Nu undrar jag hur du egentligen kommer att hjälpa mig.
Peter: Det jag kommer att hjälpa dig med är 
• att genom observationsträning bli kvitt de onödiga tankar m.m. som kan ligga till grund för åtminstone en del av dina problem och 
• […]

Vecka 19-2013: Medvetandet – en modell

Peter: Den resa vi gör i vårt inre med hypnosens hjälp kan vi lättare förstå om vi utgår från en schematisk bild eller modell av medvetandets olika delar.
Föreställ dig ditt inre i form av en frukt, t.ex. en persika, med ett skal, därunder fruktkött och innerst en kärna. Skalet är den yttre delen av dig, […]

Vecka 18-2013: Hypnos, trans och rus

Vivi: Ibland använder man ordet trans i stället för hypnos.
Peter: Ordet trans är besläktat med transcendera som betyder att övergå från ett tillstånd till ett annat. Från ett vanligt vaket tillstånd till ett tillstånd bortom sinnevärlden.
Vivi: Men jag föredrar det mer neutrala begreppet förändrade medvetandetillstånd. En mer teknisk term. På något sätt känns den mindre […]

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält