Vecka 48-2013: Olika sätt att tänka

Vivi: Du har sagt att mitt undermedvetna eller min inre del kan ta ställning till vilka tankar som är negativa och onödiga. Det låter som den inre delen också har förmågan att tänka.

Peter: Ja, din inre del har kapacitet att tänka de flesta, ibland alla tankar du behöver tänka för att kunna må och fungera bra i de flesta situationer och sammanhang. Men när den gör det märker du det inte. Du märker bara vad det resulterar i.

Vivi: Vad resulterar det i?

Peter: Att du reagerar spontant på sätt som är adekvata och ändamålsenliga i den situation du befinner dig i. Största delen av de kunskaper och erfarenheter vi har finns lagrade i den inre delen. Eftersom vi uppenbart har förmåga att bearbeta dem utan att den yttre delen involveras finns det rimligtvis här även någon form av tankeförmåga eller intelligens.

Vivi: Och du menar att det i de flesta situationer och sammanhang räcker med att den inre delen tänker och den yttre delen är observatör?

Peter: Ja, det gör det för din inre del tänker tjugofyra timmar om dygnet.

Vivi: Även på natten?

Peter: Ja, på natten ser den till att du i drömmar bearbetar det du upplevt under dagen och ibland det som ligger längre tillbaka eller nuets tankar om framtiden.

Vivi: Det låter som att min inre del är som en evighetsmotor som hela tiden arbetar i tysthet.

Peter: Ja, det är precis vad den är. Din inre del ser till att allting fungerar på bästa möjliga sätt när du i tillräckligt hög grad är observatör.

Vivi: Menar du verkligen att jag fungerar bättre när jag genom att vara observatör överlåter åt min inre del att tänka de tankar som behöver tänkas.

Peter: Ja det verkar som att vi är skapade för eller som om vi skapat oss själva – hur det nu förhåller sig – för att i hög grad kunna gå på automatik. När vi gör det mår och fungerar vi som bäst. Vi talar om att vi har flyt.

Vivi: Men jag har svårt att tänka mig att den inre delen kan lösa problem på egen hand.

Peter: Den både kan och gör det så länge du är tillräckligt mycket observatör.

Vivi: Man kan nog lätt få uppfattningen att i och med att man har en inre del som kan tänka och ta ställning är man som två människor i en, där bägge har sin egen vilja, sina egna tankar m.m.

Peter: Men så är det inte. Det finns bara en person med en vilja och det är du. Men du har förmågan att operera

• genom din yttre del och de tankar, känslor m.m. som finns här

• genom din inre del och de tankar, känslor m.m. som finns här.

Vivi: Växlar man mellan dem?

Peter: Det kan man göra. Men som regel opererar man genom bägge samtidigt.

Vivi: Men om det är fråga om mer komplexa problem?

Peter: Då klarar inte den inre delen att bearbeta dem på egen hand. Då behöver även den yttre delen involveras i problemlösningen.

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält