Kognitiv mental träning

När du upplever att vi inte kommer längre genom att prata med varandra om det som finns tillgängligt på ett medvetet plan är det dax att gå vidare och mha kognitiv mental träning, eller andra mentala tekniker, ‘bygga upp dig’ på ett djupare sk undermedvetet plan.

Detta gör du av två anledningar
1/ för att bli ‘starkare’ mentalt
2/ för att du genom att bli det rustar dig för att kunna bearbeta det icke fördigbearbetade upplevelsematerial som ev finns lagrat innom dig på ett framgångsrikt sätt.

Att mha kognitiv mental träning (där du använder tankarna som redskap)’bygga upp dig själv mentalt’ betyder i klartext att du utvecklar ditt sk mind – ‘hjärnans software.’

Det är med andra ord ditt ‘mind’, bestående av dina redskap – tankarna, känslorna, de indre bilder du skapar och kroppen (som ‘rörelseapparat’ och sinnena) – som du utveckar och egentligen inte dig själv. Du är den som utvecklar dom.

Mha dina redskap utveckalr du sedan mentala förmågor såsom KONCENTRATION, UTHÅLLIGHET OCH AVSLAPPNING. Du lär dig att över tid kunna vara koncentrerad på det som du upplever är viktigt där och då samtidigt som du blir allt bättre på att koppla av och bort allt det som inte är viktigt där och då. Därigenom lär du dig att spara på din energi och blir inte trött som tidigare.

Tankarna är dina redskap

Du är alltså inte är dina tankar, utan den som mha dem styr över kroppen som rörelseapparat och de andra redskapen. Med hjälp av dem styr och/eller påverkar du sedan det som händer i och utanför kroppen. När du besinnar detta inser du vilken makt du har genom dina tankar.

Vi använder ibland uttryck som att – det är viktigt att ha självkontroll. Men en del uttryck bygger på bristande kunskap om de faktiska förhållandena. Du kan inte kontrollera dig själv men väl dina tankar, vilket är det som är det viktiga. Det kan verka som att jag ägnar mig av ordklyveri men TANKEKONTROLL dvs kontroll över kroppen och de andra redskapen mha tankarna är ju det vi egentligen vill ha.

Programera din hjärna med dina bra tankar

Mha dina tankar kan du alltså programera din hjärna, pricis som du programerar en dator.

Men som bekant är inte alla de tankar du producerar och genererar konstruktiva. En del av dem är negativt laddade och kan skapa kännslor som t ex rädsla och ångest, som enl din inre del (ditt sk undermedvetna) är onödiga. Och negativt laddade tankar, som du kan tänka om dig själv, andra etc, är (enl din inre del) alltid onödiga.

Vi har utveckalt tekniker med vars hjälp du lär dig göra dig av med de negativa och andra onödiga tankarna. Att de är onödiga betyder att du behöver dem inte för att kunna må och fungera bra. Bara de som är nödvändiga för att du skall kunna må och fungera bra blir kvar efter den utränsning som sker mha det ‘mentala software-filter’ du lär dig installera hos oss.

Gör tankarna till dina vänner

Hos oss lär du dig bli vän med dina tankar vilket. Att du blir det är en förutsättning för att de skall fungera som dina redskap mha vilka du sedan kan uppnå dina uppstatta mål.

Genom ökad förståelse för hur du kan använda dina redskap förbättras även din förmåga att kommunicera med dig själv och andra. På så vis kan du förebygga och lösa konflikter som kan uppstå i din relation till dig själv, din familj, dina vänner och arbetskolleger. Därmed motverkar du även onödig negativ stress.

För mer info om kognitiv mental träning se articklar psykologgruppen.net/category/mental-traning

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält