Hypnoterapi

PROFESSIONELL HYPNOTERAPEUT STOCKHOLM

HYPNOTERAPIBEHANDLING STOCKHOLM

psykolog, terapi, hypnos.

Om du upplever att kognitiv mental träning inte räcker för att du skall uppnå dina mål kan vi gå vidare och komplettera med HYPNOTERAPI.

Det kan behövas om du dragits med den problematik du sökt hjälp för under en längre tid. Då kan den ha hunnit sprida sig till flera olika beteenden i din beteenderepertoar och till flera olika situationer och sammanhang i ditt liv.

I den Hypnoterapifas som följer på en mentala träningen kan du komma i kontakt med och bearbeta
-icke färdigbearbetade upplevelser och
-ouppfyllda grundläggande behov såsom omsorg och bekräftelse
som du varit tvungen att helt eller delvis tränga bort från ditt vanliga vakna medvetandetillstånd.

Helt och hållet går det emellertid inte att tränga bort dem. De ger sig tillkänna i form av olika typer av symptom som påverkar ditt dagliga liv och sätt att må och fungera negativt.

Upp till ytan

Med hjälp av kognitiv mental träning kan du alltså bli tillräckligt stark för att en bearbetning av de upplevelser som är icke färdigbearbetade skall komma igång automatiskt. Denna bearbetning sker först och främst på ett ickemedvetet plan. Skulle ditt sk undermedvetande inte klara av att bearbeta på egen hand kommer den problematik som behöver bearbetas även upp till medvetandets yta och även dina medvetna delar involveras då i denna.

Rekonstruktion och omprogramering

Den process du genomgår då du bearbetar kan sägas innefattar två olika faser:

• REKONSTRUKTIONSFASEN där icke-färdigbearbetade upplevelser du bär på blir tillgängliga, och därmed ’bearbetningsbara,’ för dina inre, sk undermedvetna delar och ev även för dina yttre, medvetna delar.

• OMPROGRAMERINGSFASEN där de känslor och upplevelser du tidigare upplevde som negativt laddade (och kanske även skrämmande och hotfulla) nu kommer ’upp till ytan,’ i dina inre och ev även yttre delar. De gör nu det därför att du är ’jagstark’ nog men också för att du upplever att du nu befinner dig i en ny mer positiv kontext, t ex i form av en terapisituationen där du känner dig trygg och lugn tillsammans med din terapeut. Därmed blir de nu hanterbara och därmed även bearbetningsbara.

Viktigheten av att ha en hypnoskunnig och erfaren psykolog vid sin sida

Den av oss som hjälper dig komma I kontakt med de upplevelser du behöver bearbeta ytterligare gör det alltså först efter att din inre del anser att du byggt upp dig tillräckligt mentalt mha KOGNITIV MENTAL TRÄNING för att kunna möta det du behöver möta.

I det att du är stark nog och dessutom får det stöd och trygghet du behöver av din terapeut klarar du ta dig igenom den förändringsprocess som terapin innebär.

Du upplever då även att du får mer kontroll över det som händer. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna förmågor och möjligheter att påverka (självförtroende). Du får då även en mer positiv inställning till dig själv (självkänsla).

Arbetar du med dig själv mha de metoder vi utvecklat bearbetar du I den takt du klarar av. Mao sker ingen överbelastning då.

För mer info om Hypnoterapi se articklar psykologgruppen.net/category/kognitiv-hypnoterapi

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält