Hypnoterapi / Psykolog Jonas Sandberg och Göran

Rosenberg

psykolog, terapi, hypnos Genom att kombinera kognitiv mental träning och hypnos med den självhypnos vi rekommenderar dig att bedriva på egen hand mellan de gånger du träffar oss kommer du antingen så långt du vill eller i alla fall en bra bit på väg.

Om dina problem uppstod för inte alltför länge sedan och är av begränsad natur och komplexitet kan det räcka med enbart kognitiv mental träning eller kognitiv mental träning i kombination med hypnos och självhypnos. Visar det sig att det inte räcker behöver du gå vidare med hypnoterapi.

Kompletterande hypnoterapi kan bli aktuell då du dragits med problem under längre tid. Dessa har då troligen rötter som når ner till ett djupare plan. Det kan röra sig om mer eller mindre traumatiska upplevelser som du varit tvungen att helt eller delvis förtränga, d.v.s. lagra i ett tillslutet utrymme i den inre delen av dig (ditt s.k. undermedvetna) otillgängliga i ett vanligt vaket medvetandetillstånd. Inte desto mindre ger de sig tillkänna i form av olika typer av symptom som påverkar ditt dagliga liv negativt.

terapi, hypnos, psykolog Då du med hjälp av kognitiv mental träning, hypnos och självhypnos blivit tillräckligt stark för att kunna möta icke-färdigbearbetade upplevelser kommer de spontant upp till ytan och blir tillgängliga även för din yttre s.k. medvetna del.

Den process du genomgår då du i hypnoterapi bearbetar mer eller mindre traumatiska upplevelser innefattar två olika delar:

• De icke-färdigbearbetade och bortträngda upplevelser du bär på blir tillgängliga för din yttre del och rekonstrueras bit för bit.

• Sedan omprogrammeras de.

Omprogrammeringen som följer på rekonstruktionen innebär att situationer som tidigare upplevts som hotfulla och skrämmande eller på andra sätt otillfredsställande nu blir hanterbara då de förekommer under nya och mer positiva förhållanden som uppstått inte minst för att du blivit starkare genom det du lärt dig under den kognitiva mentala träningen, hypnosen och självhypnosen. Dessutom har du förhoppningsvis ett bra stöd i den terapeut du har vid din sida.

psykolog, terapi, hypnos För att kunna bearbeta på ett framgångsrikt sätt behöver du nämligen ha någon vid din sida som genom sin person och sin kunskap och erfarenhet på hypnoterapiområdet kan ge dig den vägledning, det stöd och den trygghet du behöver för att klara detta. När du känner att du får det upplever du att du får mer kontroll över det som händer. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna möjligheter att påverka. Du får en mer positiv inställning till dig själv.

Även om du inte går i hypnoterapi kan det inträffa att du kommer in i hypnotiska tillstånd där rekonstruktion av icke-färdigbearbetade upplevelser spontant uppstår men då på ett mer okontrollerat sätt. Därför är det önskvärt att du vänder dig till en hypnoskunnig psykolog hypnoterapi eller läkare som kan hjälpa dig vidare genom den hypnoterapeutiska fasen. Det är för krävande för dig att själv styra den process du behöver gå igenom samtidigt som du behöver lära dig hantera de mer eller mindre krävande upplevelser du kommer i kontakt med på ett nytt, rationellt och mer konstruktivt sätt.

Arbetar du med dig själv med hjälp av den metodik vi utarbetat rekonstruerar du i den takt du klarar av och i den omfattning som är nödvändig för att en fullständig bearbetning ska komma till stånd.

Då du arbetar dig igenom den hypnoterapeutiska fasen kan du uppnå genomgripande förändringar av dina beteendemönster, vilket resulterar i att du får det väsentligt bättre med dig själv och kan fungera på mer konstruktiva sätt.

För mer info om Hypnoterapi se articklar psykologgruppen.net/category/kognitiv-hypnoterapi

Shopping Cart

Your shopping cart is empty
Visit the shop

 • Jonas Sandberg

  Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut specialiserad på klinisk hypnos och kognitivt inriktad mental träning ... läs mer
 • Nils-Eric Tedgård

  Legitimerad psykolog specialiserad på, samtalsmetodik och utvecklingssamtal, grupputveckling genom GDQ, Group Development Questionnaire läs mer
 • Göran Rosenberg

  Beteendevetare och organisationskonsult,Psykologexamen på Stockholms Universitet, utbildad i klinisk hypnos och psykoterapi. läs mer
 • Jack Farras och Pook

  Jack öppnade den allra första Bikram Yoga studio på Bali år 2008 läs mer
Buy cenforce suhagra 100mg viraday 300mg sildisoft 100mg vilitra 20mg sildisoft 50mg buy vilitra http://www.sfcu.com.au/the-cove-shop/jackets-hoodies/2015-cove-crew-neck-sweatshirt-3-detail/ http://worldclaim.net/public-insurance-adjusters-testimonials/ more info about pletoz 100mg vidalista 20mg in canada cenforce 100mg http://worldclaim.net/memphis-tn-public-adjuster/ caverta 100mg information careprost information about pletoz 50mg tadasoft 20mg eriacta 100mg super p force 100mg viraday snovitra 20mg filagra 100mg silagra 100mg buy vilitra 20mg imatib 400mg more tadaga 40mg finpecia 1mg caverta 50mg information tadacip 20mg imatib 100mg info about imatinib 100mg

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält