Hypnoterapi / Psykolog Jonas Sandberg

psykolog, terapi, hypnos Genom att kombinera hypnos med den typ av mental träning jag rekommenderar dig att bedriva på egen hand mellan de gånger du träffar mig kommer du i mål eller i alla fall en bra bit på väg.

Om dina problem uppstod för inte alltför länge sedan och är av begränsad natur och komplexitet kan det räcka med kognitiv mental träning i kombination med hypnos. Visar det sig att det inte räcker behöver du gå vidare med hypnoterapi.

Kompletterande hypnoterapi kan bli aktuell då du dragits med problem under längre tid. Dessa har då troligen rötter som når ner till ett djupare plan.

Det kan röra sig om
-mer eller mindre traumatiska upplevelser eller
-ouppfyllda grundläggande behov
som du varit tvungen att helt eller delvis tränga bort från ditt vanliga vakna medvetandetillstånd. Inte desto mindre ger de sig tillkänna i form av olika typer av symptom som påverkar ditt dagliga liv negativt.

Då du med hjälp av kognitiv mental träningi kombination med hypnos blivit tillräckligt stark för att kunna möta icke-färdigbearbetade upplevelser kommer de spontant upp till ytan och blir tillgängliga även för din yttre s.k. medvetna del.

Den process du därefter genomgår då du i hypnotiska tillstånd bearbetar mer eller mindre traumatiska upplevelser kan vi kalla hypnoterapi. Den kan sägas innefattar två olika faser:

• Den där icke-färdigbearbetade och bortträngda upplevelser du bär på blir tillgängliga för din yttre del och rekonstrueras bit för bit.
• Den där de sedan omprogrammeras.

Omprogrammeringen som följer på rekonstruktionen innebär att situationer som tidigare upplevts som hotfulla och skrämmande eller på andra sätt otillfredsställande nu blir hanterbara eftersom de nu förekommer under nya och mer positiva förhållanden som uppstått inte minst för att
- du blivit starkare genom det du lärt dig under den kognitiva mentala träningen och hypnosen
-du förhoppningsvis upplever att du har ett bra stöd i den terapeut du har vid din sida.

psykolog, terapi, hypnos

För att kunna bearbeta på ett framgångsrikt sätt behöver du nämligen ha någon vid din sida som genom sin person och sin kunskap och erfarenhet kan ge dig den vägledning, det stöd och den trygghet du behöver för att klara detta.

När du känner att du får det upplever du att du får mer kontroll över det som händer. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna möjligheter att påverka (självförtroende). Du får då även en mer positiv inställning till dig själv (självkänsla).

Arbetar du med dig själv med hjälp av den metodik vi utarbetat rekonstruerar du i den takt du klarar av och i den omfattning som är nödvändig för att en fullständig bearbetning ska komma till stånd.

För mer info om Hypnoterapi se articklar psykologgruppen.net/category/kognitiv-hypnoterapi

Shopping Cart

Your shopping cart is empty
Visit the shop

  • Jonas Sandberg

    Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut specialiserad på klinisk hypnos och kognitivt inriktad mental träning ... läs mer
  • Jack Farras

    Jack öppnade den allra första Bikram Yoga studio på Bali år 2008 läs mer
Buy cenforce suhagra 100mg viraday 300mg sildisoft 100mg vilitra 20mg sildisoft 50mg buy vilitra http://www.sfcu.com.au/the-cove-shop/jackets-hoodies/2015-cove-crew-neck-sweatshirt-3-detail/ http://worldclaim.net/public-insurance-adjusters-testimonials/ more info about pletoz 100mg vidalista 20mg in canada cenforce 100mg http://worldclaim.net/memphis-tn-public-adjuster/ caverta 100mg information careprost information about pletoz 50mg tadasoft 20mg eriacta 100mg super p force 100mg viraday snovitra 20mg filagra 100mg silagra 100mg buy vilitra 20mg imatib 400mg more tadaga 40mg finpecia 1mg caverta 50mg information tadacip 20mg imatib 100mg info about imatinib 100mg

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält