Hypnoterapi

psykolog, terapi, hypnos
Om dina problem uppstod för inte alltför länge sedan och är av begränsad natur och komplexitet kan det räcka med kognitiv mental träning för att du skall uppleva att du når dina mål.

Om kognitiv mental träning inte räcker kan vi kompletera med Hypnoterapi på vår mottagning i Stockholm, Sverige.

Det kan bli aktuellt då du dragits med det du upplever som problem under en längre tid vilket kan innebära att det hunnit sprida sig till flera olika beteenden i din beteenderepetoar och till flera situationer och sammanhang i ditt liv.

Det kan då röra sig om

-icke färdigbearbetade upplevelser och/eller

-ouppfyllda grundläggande behov

som du varit tvungen att helt eller delvis tränga bort från ditt vanliga vakna medvetandetillstånd. Inte desto mindre ger de sig tillkänna i form av olika typer av symptom som påverkar ditt dagliga liv och sätt att må och fungera negativt.

Upp till ytan

Då du med hjälp av kognitiv mental träningi blivit tillräckligt stark för att kunna möta dessa icke-färdigbearbetade upplevelser kan de spontant komma upp till ytan och bli tillgängliga även för din yttre s.k. medvetna del. Därmed blir de bearbetningsbara.

Skulle det inte räcka med kognitiv mental träning för att de icke färdigbearbetade upplevelserna skall komma upp till ytan och därmed bli bearbetningsbara kan vi gå vidare med att använda olika typer av hypnostekniker för att de skall bli det.

Rekonstruktion och omprogramering

Den process du genomgår då du bearbetar med eller utan hypnos kan sägas innefattar två olika faser:

• REKONSTRUKTIONSFASEN där icke-färdigbearbetade upplevelser du bär på blir tillgängliga för din yttre del och därmed bearbetningsbara.

• OMPROGRAMERINGSFASEN där de upplevelser du tidigare upplevde som negativt laddade omvandlas till neutrala eller positiva.

Omprogrammeringen som följer på rekonstruktionen innebär att situationer som tidigare upplevts som hotfulla och skrämmande eller på andra sätt otillfredsställande nu blir hanterbara eftersom de nu förekommer under nya och mer positiva förhållanden som uppstått inte minst för att

– du blivit starkare genom det du lärt dig under den kognitiva mentala träningen

– du förhoppningsvis upplever att du har ett bra stöd i den terapeut du har vid din sida.

Viktigheten av att ha en hypnoskunnig och erfaren psykolog vid sin sida

Vi hjälper dig komma I kontakt med de upplevelser du behöver bearbeta ytterligare men först efter att du byggt upp dig tillräckligt mentalt. Han eller hon ger dig även det stöd och den trygghet du behöver för att du skall kunna ta dig igenom den förändringsprocess som terapin innebär.

När du känner att du får det upplever du att du får mer kontroll över det som händer. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna möjligheter att påverka (självförtroende). Du får då även en mer positiv inställning till dig själv (självkänsla).

Arbetar du med dig själv mha de metoder vi utvecklat bearbetar du I den takt du klarar av. Ingen överbelastning sker då mao.

För mer info om Hypnoterapi se articklar psykologgruppen.net/category/kognitiv-hypnoterapi

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält