Hypnos

psykolog, terapi, hypnos Du kan lära dig gå in i hypnotiska tillstånd och sedan lösa olika typer av mentala problem i dessa på våra kliniker i Stockholm och Oslo.

Begreppet HYPNOS väcker som regel starka känslor i positiv eller negativ riktning. Många upplever det som något spännande och mystiskt, i positiv mening, medan andra upplever det som något suspekt. Rätt använd utgör hypnosen emellertid grunden för effektivt förändringsarbete.

Om du kommer till mig som privatperson kan du göra det med mindre eller större problem i bagaget. Du kanske besväras av någon form av fobi, stress eller utbrändhet eller känner dig deprimerad. Det kan även handla om att du vill minska ditt alkoholberoende eller gå ned i vikt. Oavsett hur de problem ser ut som du vill ha hjälp med att lösa rekommenderar jag dig att starta med kognitiv mental träning. Om detta inte räcker hela vägen kan du bygga vidare med hypnos som kan sägas vara en vidareutveckling av den mentala träningen.

Du kan med fördel lära dig hypnos med hjälp av min trestegsprogram.

Steg 1: Jag lär dig gå in i hypnotiska tillstånd även kallade optimala tillstånd då du i dessa efterhand upplever ett allt större välbefinnande och att du i dessa fungerar allt bättre. Man kan säga att du kommer in i dessa tillstånd på ett kognitivt sätt då du gör det genom att du lär dig sortera bort negativa och andra onödiga tankar som i sin tur skapar onödiga känslor som onödig oro och ångest samt onödig fysisk aktivitet t.ex. i form av förhöjd spänning. Dessa negativa tankar har tidigare hindrat dig från att komma djupare in i dig själv men nu inte längre. Ju djupare du nu, genom att du får bort dessa, upplever att du kommer ner och in i dig själv desto mer får du tillgång till de positivt laddade tankar, känslor och föreställningar och det välbefinnande som finns här.

Steg 2: Därefter lär du dig att vila i detta välbefinnande i allt högre grad, allt oftare och under allt längre tid för varje gång. Ju mer du efterhand förankrar dig här desto starkare, tryggare, lugnare och mer koncentrerad upplever du att du blir. Du kan uppleva det som att du slutligen nått fram, ner och in till din kärna, mittpunkt eller centrum.

Steg 3: Med denna eller detta som utgångspunkt kan du sedan på mer effektiva sätt än tidigare förändra de beteenden du önskar förändra.


Hypnos-metod och tillstånd

psykolog, terapi, hypnos Då man talar om hypnos kan man antingen syfta på
• metod eller
• tillstånd
Hypnos som metod innebär att någon leder dig in i djupare hypnotiska tillstånd. Dessa kallas även förändrade medvetandetillstånd eftersom vi när vi befinner oss i dessa fortfarande är vid medvetande men samtidigt upplever oss själva och vår omgivning på annorlunda sätt.

I modern hypnos är du en aktiv medskapare i den process du genomgår. Därför talar man då inte om att du blir hypnotiserad utan att du blir guidad in i hypnotiska tillstånd.

Ju djupare in i hypnos du lär dig att gå desto mer kontroll får du över dina egna beteenden. Detta är viktigt att påpeka då hypnos traditionellt uppfattas som ett tillstånd där kontrollen överlämnas till en annan människa, den som tidigare kallades hypnotisören.

Alla människor kan gå in i hypnotiska tillstånd men behöver olika lång tid för att lära sig göra detta. Vi kommer spontant in i dessa tillstånd då vårt vanliga tänkande går till vila. T.ex. då vi är på väg att somna eller vakna passerar vi genom en hypnotisk fas. Men det sker så fort och varar så kort tid att vi inte hinner märka att detta händer.

Med professionell hjälp kan emellertid lära dig att komma in i dessa tillstånd och bli kvar i dem så ofta, så länge och i så hög grad som behövs för att du till fullo skall kunna utnyttja deras potential.

Hypnos kan sammanfattningsvis användas bl.a.
• för att öka vårt allmänna välbefinnande och
• för att lösa problem som har sitt ursprung i
- onödiga och ibland direkt negativa och därmed skadliga tankar som rotat sig i vår inre del, d.v.s. vårt s.k. undermedvetna. De kan även ha sitt ursprung i
– icke-färdigbearbetade upplevelser av mer eller mindre traumatisk natur eller i
-ouppfyllda grundläggande behov.

Med hjälp av kognitiv mental träning i kombination med hypnos kan du bli tillräckligt mentalt stark för att kunna möta, bearbeta och bli fri från problem du möter i livet som t.ex.
• fobier av olika slag såsom rampfeber, flygrädsla och andra ångestrelaterade problem
• stress, utbrändhet och depressioner
• psykosomatiska och andra kroppsrelaterade s.k. somato-psykiska problem
• olika typer av destruktiva beroenden av t.ex. mat. nikotin och alkohol/hasch.
För mer info om Hypnos se articklar psykologgruppen.net/category/hypnos
when bupropion 150 starts to work turkey sustanon 354 sk01 14 enalapril maleate cat dose what is better ciprofloxacin or dynabac lenalidomide depression azithromycin dosage missed dose sustanon bloat prevent how to get a sustanon prescription bupropion powered by vbulletin version 3.0.16 revlimid effects after stoppage orlistat weight loss why prescribe femara for men vasotec 5 mg tablet ciprofloxacin and urinary tract infection fluticasone propionate cream temovate gleevec to treat metastatic melanoma ciprofloxacin otic drops dog enalapril piracetam and blood pressure bupropion without prescription femara fertility testimonials azithromycin and birth control pills drugs memantine for dementia uk pictures of bupropion xl femara price prescription help swallen throat from bactrim coumadin clinic negligence bactrim bupropion lr mode d'action azithromycin and alchol test and sustanon cycle buying piracetam at a mexico pharmacy fda bupropion budeprion abuse bactrim and mycobacterium leprae orlistat and constipation imatinib cat mefenamic acid ciprofloxacin american medical ass'n and fluticasone lenalidomide and rheumatoid arthritis sustanon mfg by pharmatec pakistan bupropion vs budeprion gleevec for diabetic piracetam sale initial dosing of bupropion sr sirolimus reagent pack ciprofloxacin drug interaction femara 2.5mg tablets free zenegra powered by vbulletin pregnancy induced femara side effects of fluticasone propionate imipramine plus bupropion ciprofloxacin dexamethasone inhaled

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält