Hypnos

psykolog, terapi, hypnos.

Skulle det visa sig att kognitiv mental träning inte räcker för att du skall uppleva att du kan förändra de beteenden du vill förändra, och lösa de problem du ev upplever att du har att lösa, kan man lämpligen gå vidare och kompletera med klinisk hypnos, dvs hypnos användt i behandlande syfte.

(Det finns även sk estradhypnos eller scenhypnos. Då är syftet att underhålla en publik).

Klinisk hypnos får enl Socialstyrelsen endast bedrivas av Leg Psykolog, Läkare och Tandläkare.

Visar det sig att kognitiv mental träning inte räcker kan du fortsätta med klinisk hypnos, dvs hypnos som används I behandlande syfte. Hypnos uppfattas som något positivt eller negativt beroende på hur det används och varför.

Hypnos-metod och tillstånd

Då man talar om klinisk hypnos kan man antingen syfta på
• metoden hypnos eller
• tillståndet hypnos

Hypnos som metod innebär att någon hypnoskunnig person, tidigare kallad hypnotisör, leder dig in i djupare hypnotiska tillstånd dvs tillstånd där du kommer i kontakt med och kan använda din sk indre del dvs ditt undermedvetna i högre grad än vanligt.

Dessa tillstånd kallas inom vetenskapen psykologi inte för hypnos då denna termen anses missvisande då den på grekiska betyder sömn. Istället kallar man tillstånden för förändrade medvetandetillstånd då vi när vi befinner oss i dessa upplever att vi fortfarande är vid medvetande samtidigt som vi upplever oss själva och vår omgivning på annorlunda sätt än vi vanligtvis gör.

I modern hypnos använder vi ibland inte begrepp som hypnotisör utan istället t ex ledsagare eller guide. Detta för att tydliggöra att du inte är något passivt offer för denne eller denna. Du är en aktiv medskapare i den process du genomgår tillsammans med din guide. Du blir inte hypnotiserad utan guidad in i hypnotiska tillstånd.

Ju djupare in i hypnos din guide lär dig att gå desto mer kontroll får du över dina egna beteenden. Den traditionella föreställningen om att du överlämna kontrollen i ’hypnotisörens’ händer och blir ett viljelöst offer i dennes eller dennas händer stämmer alltså inte. Det är tvärt om. Hypnos är ett i högsta grad aktiv tillstånd där du är oenhört koncentrerad på något, det du där och då upplever som det viktigaste av allt.

Kan alla gå in i hypnos?

Tidigare talade man en hel del om att vi kan ha olika lätt för att gå in i hypnos. En del var hopplösa fall.
Det stämmer att vi behöver olika lång tid på oss att lära oss gå in i hypnotiska tillstånd bl a beroende på hur bra vi mår och fungerar och hur tränade vi är i att gå in i denna typen av tillstånd.

Även om vi behöver olika lång tid för att lära oss gå in i dessa tillstånd kan vi alla göra det. Inga hopplösa fall finns mao.

Vad är poengen med hypnos?

Tillståndet hypnos kallas ibland för det optimala tillståndet av två skäl:
• Du mår och fungerar som bäst när du befinner dig i detta
• Du lär dig lättare när du befinner dig i detta.

Anledningen är att du i detta är mer koncentrerad på det du upplever som allra viktigast av allt där och då jämfört med alla andra tillstånd. Dessutom kommer du in i det och lär dig vara kvar i det på naturlig väg utan kemisk hjälp vilket gör att det endast ger positiva biverkningar.

Eftersom du i hypnos mår och fungerar otimalt och lär dig lättare är det naturligt nog önskvört är att du lär dig gå in i dessa förändrade medvetandetillstånd så ofta som möjligt, i princip var och när som helst.

Din indre del/ditt undermedvetande hjälper dig förändra.

Anledningen till att hypnos är ett optimalt tillstånd är för att din indre del dvs ditt undermedvetande i detta är mer aktivt än vanligt. I vanliga vakna medvetandetillstånd procucerar din inre del i storleksordningen 75% av alla de beteenden du genererar mha dina redskap dvs din kropp inkl dina sinnen, dina tankar, kanslor o dina indre bilder. I hypnos producerar din indre del i storleksordningen 95%. Inte för att du är lat men för att du är smart. Du låter din indre del göra det mesta av jobbet. Då får du mer tid över till det du vill.

För mer info om Hypnos se articklar psykologgruppen.net/category/hypnos

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält