Hypnos

psykolog, terapi, hypnos

Det finns många olika terapimetoder och därmed många olika sätt att arbeta med sig själv och sin utveckling på då det finns många olika typer av människor med olika typer av personligheter. Var och en av oss behöver komma underfund med vad som passar oss bäst.

Du som känner en ‘intuitiv dragning’ till metoder som kognitiv mental träning och hypnos gör det troligen för att dessa passar dig.

Upplever du att den mentala träningen, som vi vill att du alltid börjar med, hjälpte men inte räckte hela vägen kan du gå vidare med Hypnos.

Hos oss kan du lära dig gå in i ‘hypnotiska tillstånd’ (förändrade medvetande tillstånd) och i dessa bearbeta mentalt betingade problem som kräver mer än det som är möjligt genom mental träning.

Begreppet HYPNOS väcker som regel starka känslor i positiv eller negativ riktning. Många upplever det som något spännande och mystiskt, i positiv mening, medan andra upplever det som något suspekt. Rätt använd utgör hypnosen emellertid grunden för effektivt förändringsarbete.

Själva förändringsarbetet börjar efter att du först gått igenom en första och andra fas mha mental träning:

Fas 1: Genom den mentala träningen lär du dig att komma in i det du kan uppleva som optimala tillstånd då du i dessa efterhand upplever ett allt större välbefinnande och att du i dessa fungerar allt bättre.

Man kan säga att du kommer in i dessa tillstånd på ett kognitivt sätt då du gör det genom att du lär dig sortera bort negativa och andra onödiga tankar som i sin tur leder till att även onödiga känslor som onödig oro och ångest samt onödig fysisk aktivitet t.ex. i form av förhöjd spänning försvinner.

Dessa negativa tankar mm har tidigare hindrat dig från att komma djupare in i dig själv men nu inte längre.

Ju djupare du nu, genom att du får bort dessa, upplever att du kommer ner och in i dig själv desto mer får du tillgång till de positivt laddade tankar, känslor och föreställningar och det välbefinnande som finns här.

Fas 2: Därefter lär du dig att vila i detta välbefinnande i allt högre grad, allt oftare och under allt längre tid för varje gång.

Ju mer du efterhand förankrar dig här desto starkare, tryggare, lugnare och mer koncentrerad upplever du att du blir. Du kan uppleva det som att du slutligen nått fram, ner och in till din kärna, mittpunkt eller centrum.

Eftersom denna/detta innebär en nyvunnen styrkeposition kan du nu med denna som utgångspunkt på mer effektiva sätt än tidigare påverka de beteenden du önskar förändra.

Fas 3: Det är alltså först när du opererar utifrån den styrkeposition du har när du befinner dig i ddet du kan uppleva som din kärna, mittpunkt eller centrum som du har kraft och förmåga att tillsammans med din hypnoskunnige terapeut börja förändra de beteenden du önskar förändra.

 

Hypnos-metod och tillstånd

psykolog, terapi, hypnos

Då man talar om hypnos kan man antingen syfta på
• metod eller
• tillstånd

Hypnos som metod innebär att någon leder dig in i djupare hypnotiska tillstånd. Dessa kallas även förändrade medvetandetillstånd eftersom vi när vi befinner oss i dessa fortfarande är vid medvetande men samtidigt upplever oss själva och vår omgivning på annorlunda sätt.

I modern hypnos är du en aktiv medskapare i den process du genomgår. Därför talar man då inte om att du blir hypnotiserad utan att du blir guidad in i hypnotiska tillstånd.

Ju djupare in i hypnos du lär dig att gå desto mer kontroll får du över dina egna beteenden. Detta är viktigt att påpeka då hypnos traditionellt uppfattas som ett tillstånd där kontrollen överlämnas till en annan människa, den som tidigare kallades hypnotisören.

Alla människor kan gå in i hypnotiska tillstånd men behöver olika lång tid för att lära sig göra detta. Vi kommer spontant in i dessa tillstånd då vårt vanliga tänkande går till vila. T.ex. då vi är på väg att somna eller vakna passerar vi genom en hypnotisk fas. Men det sker så fort och varar så kort tid att vi inte hinner märka att detta händer.

Kognitiv mental träning kan sammanfattningsvis användas bl.a. • för att öka vårt allmänna välbefinnande och • för att lösa problem som har sitt ursprung i – onödiga och ibland direkt negativa och därmed skadliga tankar som rotat sig i vår inre del, d.v.s. vårt s.k. undermedvetna. Hypnos kan behovas när det visar sig att problemen även ar sitt ursprung i – icke-färdigbearbetade upplevelser av mer eller mindre traumatisk natur eller i -ouppfyllda grundläggande behov. För mer info om Hypnos se articklar psykologgruppen.net/category/hypnos

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält