Konflikthantering

terapi, psykolog, hypnos

Konflikter som kan uppstå på en arbetsplats kan ibland grunda sig på att enskilda medarbetare inte mår och fungerar så bra som är önskvärt. Men att vara oenig på arbetet kan ibland även vara ett tecken på trygghet i gruppen och behöver i sig inte vara något negativt. Man kan helt enkelt ha olika åsikter i en viss större eller mindre fråga.

Ibland händer det dock att oenigheter förstärks och utmynnar i rena konflikter. Det kan röra sig om allt från arbetets utförande till grundläggande värderingar och personkemi.

Att förstå och kunna hantera dessa olika konfliktsituationer är på många sätt avgörande för att en verksamhet ska kunna fungera bra. För att lyckas med detta förutsätter det att man alltid utgår från människans starka, redan välutvecklade sidor.

Vi i Psykologgruppen Norden har under mer än tjugo år arbetat inom området KOGNITIV MENTAL TRÄNING för att hjälpa företagsledare och medarbetare att utveckla verktyg för att kunna lösa konflikter.

http://www.sfcu.com.au/the-cove-shop/2015-cove-windbreaker-jacket-detail/ information vidalista 20mg buy vilitra buy viraday in united states tadacip 20mg cenforce 100mg buy viraday 300mg in mayami sildigra 100mg snovitra 20mg careprost http://www.sfcu.com.au/nbbs-cove-zine/ more info about buy vilitra 20mg finpecia 1mg http://worldclaim.net/business-insurance-claims/ suhagra 100mg imatinib 100mg sildisoft 100mg eriacta 100mg Buy cenforce imatib 100mg http://worldclaim.net/italiano/ imatib 400mg tadasoft 40mg info about filagra 100mg http://www.sfcu.com.au/the-cove-news/ pletoz 50mg viraday 300mg information vilitra 20mg silagra 100mg sildisoft 50mg tadaga 40mg

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält