Vecka 20-2014: Observation och medveten närvaro (mindfulness)

Vivi: Din metod verkar ha vissa likheter med det som kallas mindfulness eller medveten närvaro.

Peter: Ja, det finns påtagliga likheter.

Vivi: Begreppet har ju sina rötter i den mer än tvåtusen år gamla buddhismen, men i dag förekommer mindfulness i olika varianter i många olika typer av träning världen över.

Peter: Ja, en av dem som introducerade den i västerlandet är Gendlin i sin bok Focusing (1978) som fortfarande betraktas som en klassiker på området. I den metod han beskriver riktas uppmärksamheten på kroppens tillstånd och på att försöka tolka de signaler som kommer från kroppen. Han använder begreppet mindfulness om den medvetna närvaro i kroppen som är ett resultat av fokusering på det som finns och händer i den. Han talar om “felt sense” som är en till att börja med vag och verbalt oformulerad fysisk-sensorisk upplevelse vi har då vi riktar uppmärksam¬heten mot vår kropp. Vi trevar oss sedan fram för att kunna identifiera och benämna kroppens budskap.

Vivi: Det låter som samma gäller som för hypnos, att man med mindfulness kan syfta antingen på ett förhållningssätt eller ett tillstånd?

Peter: Ja. Medveten närvaro som förhållningssätt innebär att du intar observerande positioner gentemot det du upplever händer och finns inne i och utanför kroppen i den situation och det sammanhang du i ögonblicket befinner dig i. När du befinner dig i detta tillstånd upplever du med alla dina sinnen att du är närvarande i det som händer och finns runt dig här och nu. Närvarande i något är du visserligen automatiskt vare sig du vill det eller inte bara genom att du existerar. Men att vara medveten om att man är närvarande i något som händer eller finns i ett visst givet ögonblick är något helt annat som åtminstone under en inkörningsperiod förutsätter observationsträning.

Vivi: Precis som i din metod.

Peter: Ja.

Vivi: Men finns det några avgörande skillnader mellan din observations¬metod och mindfulness-metoden?

Peter: Ja, min erfarenhet är att man når bäst resultat om man inte bara observerar kroppens tillstånd och signaler utan även det som händer och finns utanför kroppen. Dessutom kan man observera utan att använda sinnena, såsom tankar, känslor och föreställningar.
En annan skillnad mellan mitt och t.ex. Gendlins arbetssätt är att jag inte lägger samma vikt vid att min klient ska finna de rätta orden och uttrycken för vad hon känner i kroppen som företrädarna för focusing-tekniken tycks göra.

Vivi: Men är det inte viktigt att i ord kunna uttrycka kroppens budskap?

Peter: Ibland är det nödvändigt att man verbaliserar något som kroppen eller egentligen djupskiktet genom kroppen uttrycker. Men andra gånger är det inte bara onödigt utan inte ens önskvärt. Att vi förstår något rent intuitivt kan ibland vara det enda möjliga.

Vivi: Även om metoderna i vissa avseenden skiljer sig är väl målet i stort sett detsamma?

Peter: Ja.

• Att du lär dig komma in i ett starkare eller större välbefinnande genom att du tränar dig i att bli medveten om din närvaro i och utanför kroppen och

• att du genom att göra detta kan lära dig identifiera ett större medvetandeinnehåll än du annars skulle göra, i form av tankar, känslor m.m. och därmed även eventuella problem som reflekteras i och genom kroppen.

Vivi: Kan medveten närvaro betraktas som en metod i sig?

Peter: Vissa anser att den kan fungera som en fristående metod medan andra låter den ingå som en del i olika typer av träning och terapi, t.ex. inom kognitivt inriktad beteendeterapi som visat sig vara till stor hjälp vid behandling av olika typer av psykologiskt betingade problem. En som i väst har bidragit starkt till kunskapen om mindfulness är professor Jon Kabat-Zinn vars metod Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) används bl.a. vid amerikanska sjukhus och även fått stor spridning i andra länder.

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom
Besøg butikken

  • Jonas Sandberg

    Autoriseret psykolog og psykoterapeut specialiseret på klinisk hypnose og kognitivt orienteret mental træning... læs mere
  • Nils-Eric Tedgård

    Autoriseret psykolog med speciale i. Samtale metode og ydeevne, gruppe udvikling gennem GDQ, Gruppe Development Spørgeskema læs mere
  • Göran Rosenberg

    Adfærdspsykolog. For mere end tredive år har jeg arbejdet med adfærdsændringer, konflikthåndtering, og lederskab... læs mere

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält