Vi människor håller bildligt talat vår hjärna i våra händer. I hög grad är det upp till oss hur vi, likt en dator, vill programmera den. En av de metoder vi kan använda för att göra detta är den vi kan kalla kognitiv mental träning.

Vi på PSYKOLOGGRUPPEN NORDEN är specialiserade på KOGNITIV MENTAL TRÄNING och KLINISK HYPNOS, dvs hypnos som används i behandlande syfte.

Under mer än 20 år har vi arbetat fram vår egen metodik inom området.

Vi arbetar inte med någon speciell målgrupp. Vår utgångspunkt är vår metodik.

Människor som vänder sig till oss gör det antingen för att de vill ha hjälp med att bli bättre på det de redan gör eller för att kunna lösa ett visst problem.

Oavsett går vi, efter ett eller flera inledande samtal, alltid vidare med ’jag-stärkande’ kognitiv mental träning. Med hjälp av denna kan du sedan, med vår hjälp, bygga upp dig själv mentalt.

Om du inte upplever att du, i tillräckligt hög grad, når dina mål med hjälp av denna, är det sannolikt att du bär på icke färdigbearbetade upplevelser, på ett icke medvetet plan.

Därför behöver du komplettera den mentala träningen med klinisk hypnos. Du är nu tack vare den mentala träningen stark nog att gå vidare och bearbeta färdigt med hjälp av denna.

Vi (Jonas Sandberg, Göran Rosenberg och Nils Erik Tedgård) har mottagningar i Stockholm och Oslo.

Vi arrangerar även workshops på vårt retreatcenter, KAMALA HEIGHTS, på Phuket island.

Stresshantering

Dagens värld har många fördelar. Med hjälp av modern teknik kan vi kommunicera, utveckla och röra oss snabbt och effektivt. läs mer

STÄLLA EN FRÅGA

Stäng

Din fråga har skickats!

Vänligen fyll i formuläret nedan.

Ditt Namn *
Din e-post *
Webbplats (omfatta http://)
Ämne *
fråga *
* Obligatoriskt fält